Dodatki do programu MACH 3


Mach3 Addons

Mach3 Addons to zbiór narzędzi do generowania G-kodu, do produkcji części. Ta kolekcja znacznie ułatwia typowemu użytkownikowi obróbkę powierzchni, wycinanie okręgów, kwadratów, wzorów wierceń itp. Dodatki są zintegrowane z Mach3 poprzez funkcję kreatora, dając operatorom maszyny możliwość szybkiego wykonania zadania bez konieczności zaawansowanej znajomości G-kodu. Po prostu kliknij opcje opisujące pomiary elementu, a utworzony zostanie odpowiedni G-kod

Ten dodatek do Mach3 z pewnością zminimalizuje czas potrzebny na stworzenie i obróbkę częsci.

Licencja umożliwia generowanie G-kodu przez dodatki w Mach3 tylko z zarejestrowaną wersją programu Mach3


Mill Wizard

W przeciwieństwie do popularnych dodatków Mach3 (Mach3 Addons), Mill Wizard jest samodzielnym programem (dostępnym na stronie https://www.machsupport.com/, z plikami do pobrania) używanym do tworzenia G-kodu do frezowania części. Można łatwo tworzyć proste części, wykonując podstawowe operacje, a łączenie wielu operacji razem może być używane do tworzenia bardziej złożonych kształtów.

Kolejność operacji, wybór narzędzia, które jest używane do operacji oraz zastosowaną strategie cięcia można łatwo i szybko zmienić w oknie sterowania operacjami. Operacje edycji i kopiowania są proste i znacznie skracają czas wykonania pełnej ścieżki cięcia.

Mill Wizard ma na celu wypełnienie luki między ręcznym pisaniem G-kodu a użyciem bardziej tradycyjnego oprogramowania CAM.Dodatki do programu MACH 4


3D Cutting Simulator – Mach4 Hobby

Wtyczka została stworzona przez firmę ModuleWorks dla Mach4 Hobby. Wtyczka dodaje nowy wyświetlacz do Mach4, który umożliwia wirtualne cięcie części (symulację). Dane wejściowe, takie jak pomiar narzędzia, rozmiar materiału, prędkość skrawania itp., są używane i wyświetlane na ekranie tak, jakby część była faktycznie cięta na prawdziwej maszynie. Wtyczka ta daje użytkownikom możliwość testowania G-kod przed wycięciem prawdziwych elementów. Jest ona licencjonowana i obsługiwana przez Artsoft.


OSTRZEŻENIE: Symulacja jest ograniczona do narzędzia i obrabianego materiału i nie bierze pod uwagę potencjalnych zderzeń z zaciskami, powierzchniami roboczymi, samą maszyną cnc itp.
Zgodność wersji i typu maszyny:
Aktualna wersja Mach4 Hobby i nowsza.
Wtyczka nie działa na Mach4 Industrial!


Parallel Port Legacy Plugin for MACH 4

Licencja na wtyczkę (sterownik urządzenia) do programu Mach4 dla portu równoległego LPT.
Port równoległy jest przestarzały i w większości nowych komputerów nie występuje. Nie zalecamy używania portu równoległego z programem Mach4, ponieważ wydajność takiego systemu jest ograniczona zarówno przez to połączenie danych, jak i moc przetwarzania i pamięci starszych komputerów (praktycznie tylko one posiadają taki port). Ta wtyczka jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą zaktualizować Mach3 do Mach4 i nadal korzystać z portu równoległego, tak jak robili to w przeszłości.