Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych

1. Właścicielem Sklepu i Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Szlachetka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Epsiron Mirosław Szlachetka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8641797835, numer REGON:  384559965.

2. Dane kontaktowe:

adres pocztowy: ul. Czerwone Maki 53/1, 30-392 Kraków

adres poczty elektronicznej: biuro@epsiron.pl

telefon: 600 680 527

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).

4. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych Administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

5. Sklep wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz, a także realizacji zamówień i kontaktu z Klientami. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Sklepu oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

6. Dane osobowe Klientów  mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz kontaktu w związku z wykonaniem umowy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 • dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

7. Każda osoba, której dane przetwarza Sklep, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).

8. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez serwis dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,  rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych).

8. Sklep nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

9. Klientom przysługują następujące prawa żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art.17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 •   przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

10. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Po zakończeniu wykonywania ewentualnej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.


11. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingowych), Klientowi przysługuje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności upoważnionych pracowników i współpracowników, podmiotów wskazanych w pkt 14, a także instytucji upoważnionych z mocy prawa.

14. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty,  podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

15. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. indywidualną ofertę.

16. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie może być np. przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i zawrze umowę o świadczenie usług przez Epsiron Mirosław Szlachetka.

17. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

18. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. Informacje o plikach cookies

1. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

5. Sklep może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Użytkownik sklepu korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

6. Serwis może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .