SheetCam V7.0.07 – opis zmian

Niedawno w sprzedaży pojawiła się nowa – stabilna wersja SheetCam:

OBECNA: SheetCam TNG V7.0.7

POPRZEDNIA: SheetCam TNG V6.0.30

Niektóre różnice widać już na pierwszy rzut oka – między innymi zmieniła się wstążka, na której jest  dostępnych znacznie więcej funkcji niż w poprzedniej wersji .

Co dodano ?

 • Dodano wtyczkę do wycinania kształtów.  Rysunek kształtu jest wygenerowany automatycznie z rozbudowanej biblioteki
 • Wtyczka Text umożliwia teraz edycję tekstu po jego umieszczeniu
 • Dodano wiele nowych ikon w pasku narzędzi (wstążce)
 • Niektóre ostrzeżenia będą teraz pokazywać, gdzie jest problem na rysunku. Najedź kursorem myszy na ostrzeżenie, a zostanie wyświetlona część rysunku powodująca problem. Obróć kółko myszy, aby powiększyć / pomniejszyć.
 • W zagnieżdżaniu + kółko myszy obraca daną część
 • Tryb zakładek pokazuje teraz liczbę konturów z zakładkami. Przydatne do sprawdzenia, czy wszystkie kontury zostały zaznaczone tabulatorami.
 • Drzewo kształtów –  dwukrotne kliknięcie umożliwia wybór dane kształtu
 • Nazwy operacji można edytować w oknie operacji i tabeli operacji
 • Nazwy narzędzi można edytować w oknie narzędzi
 • Dodano nowy algorytm zygzakowy do kieszeni „Zigzag pocket 2”
 • Opcje importu rysunków pozwalają teraz na wprowadzenie pozycji części
 • Dodano odległość cięcia i informacje o części w oknie statusu.
 • Dodano Wyszukaj we wtyczce szybkiego ładowania
 • Dodano „Długość cięcia” w polu statusu
 • Możliwość wyłączenia podglądu cięcia w opcjach symulacji
 • Opcja dla narożników kwadratowych podczas frezowania / frezowania konturów (zakładka ścieżki cięcia)
 • Tryb podglądu w symulacji, który pokazuje części cięte plazmą
 • „Przenieś, aby zapisać Z” i inne opcje fragmentów kodu
 • Wtyczka PlasmaTool
 • Opcja nadciętych rogów dla operacji odrzutowych
 • Narzędzia plazmy mają opcję definiowania ustawień wejścia / wyjścia
 • Raport pracy zawiera niestandardowe parametry narzędzi i operacji
 • Opcja „Wyklucz łuki narożne” do reguły ścieżki OnArc
 • Ignoruj ​​wykrywanie nakładających się linii w przypadku bardzo złożonych rysunków
 • Możliwość nadpisania długości nadcięcia na punkt początkowy
 • Punkty początkowe są teraz automatycznie przenoszone, aby zoptymalizować cięcie
 • Możliwość importu / eksportu narzędzi w formacie CSV
 • Pliki zadań mogą opcjonalnie używać rozszerzenia pliku „.scjob”
 • Excellon obsługuje teraz G1, G2, G3, G5, G90, G91
 • Excellon obsługuje teraz pliki w formacie przyrostowym
 • Added: Option to ramp in to tabs as well as out
 • Pojedyncze kliknięcie ostrzeżenia lub error utrzyma ekran powiększony do błędu
 • Ręczne ustawienie kolejności cięcia części w trybie zagnieżdżania (Kliknij prawym przyciskiem myszy -> Ustaw kolejność części)
 • Offset narzędzia na narzędziu noża
 • Włoskie tłumaczenie
 • Opcja „Cut around periphery” do wtyczki laserowej
 • Opcja „Kopiuj wszystko” naciskając prawy przycisk myszy w panelu Operacje
 • Edytor tabeli operacji
 • Panele  Narzędzia i Operacje można teraz przewijać za pomocą kółka myszy
 • Dodano zmienną nextTool w postprocesorze. Zawiera numer następnego narzędzia, które będzie używane. Służy do wstępnego wyboru zmieniaczy narzędzi
 • Dodano opcję „Wyłącz nadcięcie”, aby rozpocząć właściwości punktu
 • Operacja plazmowa ma teraz opcję rozpoczęcia prowadzenia na małych okręgach w środku okręgu.
 •  „Wyłącz akcelerację sprzętową” w opcjach-> opcje aplikacji. Można to wykorzystać do naprawienia problemów z niektórymi błędnymi sterownikami graficznymi
 • Kilka nowych opcji nawiasów we wtyczce kształtu
 • Możliwość dodania niestandardowego kodu parkingowego
 • Obrotowa plazma ma teraz opcję zapisywania linii znaczników (markerów) jako pliku dxf
 • Niestandardowe kształty dla plazmy obrotowej są teraz przechowywane w bibliotece kształtów, a nie w zadaniu.
 • Jeśli używasz alternatywnych konfiguracji, nazwa konfiguracji jest wyświetlana na pasku tytułu
 • Po wybraniu warstwy w edytorze operacji ta warstwa jest podświetlana na rysunku
 • Wtyczka Autoload ma teraz opcję sprawdzania podkatalogów
 • Wtyczka obrotowa umożliwia teraz użycie rysunku jako profilu niestandardowego
 • Dodano opcję „Zagnieżdżanie ” do menu prawego przycisku okna części – przenosi Cię bezpośrednio do Opcje-> Opcje zadania-> Zagnieżdżanie.
 • Nazwa materiału jest teraz używana jako nazwa pliku materiału
 • Dodano opcję „Zawsze podnoś nóż podczas zmiany pozycji” przy cięciu zygzakiem. Zapobiega to sporadycznym cięciom po przekątnej podczas zygzakowania kieszeni.
 • Dodano ustawienie arcResolution do postów RotaryPlasma. Kontroluje to, jak gładkie są łuki podczas cięcia rur lub wokół narożników
 • Dodano możliwość usuwania konturów
 • Dodano: Nazwa materiału (Opcje-> Parametry materiał – Baza materiału – Zmiana narzędzia -> Materiał)
 • Przycisk „Uruchom post” w edytorze postów
 • Przyciski „Wczytaj” i „zapisz” w regułach ścieżek
 • Funkcja post.SetEncoding wymuszającą kodowanie g-code
 • Dodano I-beam suport  dla plazmy obrotowej
 • Edytor postów ma wbudowaną dokumentację
 • Dodano: „Konwertuj wybrane pliki” na wtyczkę szybkiego ładowania. Spowoduje to utworzenie serii plików zadań zawierających wybrane rysunki
 • Obsługa lasera ma skanowanie w górę / w dół, a także w lewo / w prawo
 • Import DSTV (plik nc)
 • Dodano: „Show notes when the job is opened”” w Opcje-> Parametry materiał – Baza materiału – Zmiana narzędzia-> Notatki

Co naprawiono ?

 • Nazwy narzędzi są zawsze nadpisywane
 • Nazwy operacji nie pokazują numeru narzędzia
 • Operacje ze starszych zleceń nie aktualizowały ich nazw
 • Awaria po otwarciu tabeli operacji z menu prawego przycisku myszy
 • menu prawego przycisku myszy nie były tłumaczone
 • brakujące pliki tłumaczeń wx
 • Maszyna i praca nie są wyświetlane po uruchomieniu SheetCam
 • selektor koloru siatki zawsze domyślnie ustawiał się na czarny zamiast wybranego koloru
 • Opcje wtyczki obrotowej nie układały się poprawnie
 • okno dialogowe aktualizacji nie miało prawidłowego rozmiaru
 • reguła Ar peryferyjnego źródła zasilania generuje nieprawidłowe szybkości posuwu.
 •  Edytowanie reguł mogło spowodować awarię, jeśli bardzo szybko przełączasz się między różnymi regułami.
 •  niepoprawne ścieżki narzędzi, jeśli przenosisz / kopiujesz kontur do / z części z lustrzanym odbiciem X i Y.
 • Okno dialogowe reguł ścieżki nie podświetlało wybranej reguły
 • Okno dialogowe reguły ścieżki pozwala wybrać pustą regułę.
 • lista narzędzi przewijana w poziomie zamiast w pionie
 • problemy z układem w niektórych oknach, na przykład narzędzie do znakowania płyt.
 • Narzędzie znacznika płyt pokazujące opcje wejścia / wyjścia.
 • operacja GCode nie zapisywała / ładowała fragmentów kodu poprawnie.
 • przyciski pomocy nie działają
 • Pomoc pojawiająca się pod głównym oknem
 • W wielu oknach dialogowych operacji i narzędzi brakuje przycisków pomocy
 • operacja G-code nie zapisuje wyboru fragmentu kodu
 • Tabela operacji nie jest wyświetlana
 • Załaduj domyślny zestaw narzędzi i zapisz domyślne ikony zestawu narzędzi zamienione
 • Tabele narzędzi i operacji nie zaznaczały komórki po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
 • brakujące pola wyboru podczas korzystania z Wine

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *